รายชื่อลูกค้าของบริษัท

Print PDF

รายชื่อลูกค้าของบริษัท ชาฟท์สเปรย์ เซอร์วิส จำกัด บางส่วนมีดังนี้

 1. กลุ่มบริษัทในเครือ SCG
  - Siam Kraft Industry Co., Ltd.
  - Thai Union Paper PCL.
  - Thai Paper Co.,Ltd.
  - Thai Kraft Paper Industry Co.,Ltd.
  - Thai Cane Paper PCL.
 2. Siam City Cement PCL.
 3. Double A (1991) PCL.
 4. Berli Jucker Cellox Co., Ltd.
 5. Kimberly-Clark Manufacturing (Thailand) Limited
 6. Vanachai Group